Ljudska univerza Postojna

Turizem Zeleni kras

Notranjski muzej Postojna

Podjetništvo

Turizem Zeleni kras

Muzej krasa

Ljudska univerza Postojna

Ljudska univerza Postojna v lokalnem okolju že od leta 1960 skrbi za širjenje znanja, izboljševanje izobrazbene ravni, rast kakovosti življenja in svetovalno podporo v izobraževanju odraslih. S povezovanjem izkušenj iz bogate tradicije ter sodobnih spoznanj in pristopov aktivno prispeva k razvoju človeških virov v regiji.

Obiščite spletno stran

Turizem Zeleni kras

Regionalna destinacijska organizacija Postojnska jama – Zeleni kras skrbi za usklajeno in poenoteno delovanje turističnih subjektov v regiji, s čimer zagotavlja učinkovito povezovanje naravne in kulturne dediščine tega območja. Posebno pozornost namenja oblikovanju kakovostne ponudbe celovitega preživljanja prostega časa, ki bo panogi omogočila razvoj v smeri stacionarnega in doživljajskega turizma.

Obiščite spletno stran

Notranjski muzej Postojna

Notranjski muzej Postojna sodi med pomembne spodbujevalce kulturnega in turističnega dogajanja v Postojni in širši regiji. Poleg zbiranja, dokumentiranja, ohranjanja in razstavljanja muzejskih predmetov, je njegova pomembna naloga tudi izobraževati in širšo javnost seznanjati z zgodovino našega prostora. V letu 2015 je Notranjski muzej postavil stalno razstavo "Muzej krasa", ki predstavlja pomembno referenčno točko za predstavitev klasičnega krasa v Sloveniji in širše.

Obiščite spletno stran

Podjetniški inkubator Perspekriva

V letu 2013 je Zavod Znanje Postojna pričel z aktivnejšo vlogo na področju razvijanja, upravljanja in vodenja podjetniškega inkubatorja Veliki Otok. Osnovni namen inkubatorja je vzpostavitev podpornega okolja za novoustanovljena podjetja, s čimer se povečajo možnosti rasti in stopnje preživetja novonastalih podjetij.

Obiščite spletno stran

Vse novice

Novice

 • 17.03.2017

  KULTURA SE NASELI V VAS

  Zavod Znanje Postojna OE Kulturni dom Postojna in OE Notranjski muzej Postojna, sta prejela sponzorska sredstva iz strani Zavarovalnice Triglav d. d., ki nam bo omogočila realizacijo projekta: KULTURA SE NASELI V VAS
  Preberi več
 • 20.01.2017

  V ZNANJU JE MOČ

  Cenjene občanke in cenjeni občani, 2.2.2017 ob 16.30 uri bo društvo Vita PIvka na Ljudski univerzi Postojna pričela z novim 50-urnim BREZPLAČNIM izobraževanjem za odrasle.
  Preberi več