Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, 4. 6. 2013

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12 in 24/13), Zavod Znanje Postojna, javni zavod, objavlja

namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Zavod Znanje  Postojna, javni zavod, namerava oddati v najem nepremičnine, v naravi poslovni prostori in sicer: učilnica št. 1, v izmeri 29,00 m2 ter skupne prostore v izmeri 10,54 m2 (souporaba: sanitarije, hodnik, predprostor), v pritličju poslovne stavbe, ki leži na parc. št. 2990, vpisani v zk. vl. 2019, k.o. Postojna.

 

Datum: 5.6.2013