Tečaj šivanja na Ljudski univerzi Postojna

Tečaj šivanja na Ljudski univerzi Postojna, 11. 3. 2014