Namera o sklenitvi neposredne pogodbe_3

28. 11. 2014

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12 in 24/13), Zavod Znanje Postojna, javni zavod, objavlja

 

namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

 

Zavod Znanje  Postojna, javni zavod,   namerava oddati v najem nepremičnine, v naravi poslovni prostori in sicer:  učilnica št. 2,  v izmeri 25,55 m2 ter skupne prostore v izmeri 8,39 m2 (souporaba: sanitarije, hodnik, predprostor),  v  pritličju  poslovne  stavbe, ki leži na parc. št. 2990, vpisani v zk. vl. 2019, k.o. Postojna.

 

Datum: 28.11.2014