O nas

Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti, je bil ustanovljen leta 2009. Pod svojim okriljem trenutno združuje delovanje treh organizacijskih enot: Notranjskega muzeja Postojna, Ljudske univerze Postojna in Kulturnega doma Postojna.

Povezovanje različnih subjektov znotraj skupnega organizacijskega okvirja omogoča učinkovitejše in skladnejše zasledovanje strateških, programskih in razvojnih ciljev v lokalnem okolju. Posamične organizacijske enote ohranjajo strokovno avtonomnost in sledijo vsaka svojemu osnovnemu poslanstvu, javni zavod kot celota pa vse bolj sledi zakonitostim in priložnostim projektnega načina dela, kar mu omogoča boljšo prilagodljivost in odzivnost na možnosti, ki se mu za razvoj ponujajo na lokalni in državni ravni ter v okviru Evropske unije.

Vabimo vas, da si več podrobnosti o dejavnostih, ki se izvajajo v sklopu Zavoda Znanje Postojna, ogledate na spletnih straneh posameznih enot.