Zaposleni

Zavod Znanje Postojna, javni zavod

Vladimira Krese, direktorica 

T: +386 (0)5 721 12 80
E: vladka.krese@zavod-znanje.si

Tajništvo

Alma Koštić, strokovna sodelavka
T: +386 (0)5 721 12 80
E: tajnik@zavod-znanje.si


Robert Pavšič

Strokovni sodelavec za področje kulture, turizma in mladih
T: +386 (0)51 358 200

E: robert.pavsic@zavod-znanje.si

Seznam zaposlenih po organizacijskih enotah

Ljudska univerza Postojna

Turizem

Notranjski muzej Postojna

Podjetniški inkubator Perspektiva

Kulturni dom Postojna