Show menu

TURIZEM DANES IN JUTRI OZ. ALI JE VSAKA PODJETNIŠKA IDEJA POSLOVNA PRILOŽNOST?

zoom,
Na delavnici bomo spoznali poslovne priložnosti za start-upe v turizmu. Kakšni so trendi in smernice poslovnih modelov turističnih start-upov (na področju digitalizacije, trajnostnega in počasnega turizma, družbenega in odgovornega turizma; lokalno vs globalno; podporna infrastruktura in storitve vs destinacije in turistični produkti). Sledil bo uvod v design thinking, kot način vrednotenja poslovnih idej. Pozornost bomo posvetili načinom oblikovanja rešitev, design raziskovanju, personam, uporabniškim potem in uporabniški izkušnji - brez domnev.

Povezava na dogodek: TUKAJ

Dogodek se izvaja v sodelovanju z RRA Zeleni kras, SPOT točko Primorsko-notranjske regije in Zavodom Znanje OE Turizem