Show menu

Delavnica "Osnove semenarstva"

KS Hrašče,

S pridelavo semen se ljudje ukvarjamo od začetka kmetijstva, zadnja leta pa znanje o pridelavi semen naglo upada. Marsikateri amaterski pridelovalec je z rezultati pridelave semen razočaran, saj potomci rastlin večinoma ne obdržijo lastnosti starševskih rastlin. Namen delavnice je, da skupaj poiščemo vzroke za neuspešno pridelavo semen preko predstavitve naslednjih tematik:

- pomen izrazov: sorta, hibrid, GSO;

- enoletnice in dvoletnice v pridelavi semen;

- ohranjanje lastnosti semenskega materiala - odbira, preprečevanje oprašitve v sorodstvu;

- samooprašnosti in tujeprašnosti posameznih rastlina;

- spravilo semen;

- sušenje semen;

- čiščenje semen;

- shranjevanje semen.
Delavnica se bo izvajala v okviru programov, ki jih pripravljamo za krajevne skupnosti v naši občini. S tem želimo znanje narediti še bolj dostopno.
KS Hrašče ob 17h.