Show menu

Delavnica "Koristne plati plevelov"

KS Hrašče,
Na splošno so pleveli znani kot neželene rastline, proti katerim se borimo na najrazličnejše načine. Pleveli pa so lahko tudi koristni - marsikakšen plevel nakazuje stanje tal, kakšen izmed plevelov je užiten, kakšen pa celo zdravilen. Namen delavnice je, da se udeleženci naučijo prepoznavati posamezne plevele in njihove koristne lastnosti, predvsem z vidika vloge zastirk, gnojil, zdravilnosti in užitnosti. Predstavljen je tudi enostaven postopek izdelave pripravkov za krepitev rastlin iz nekaterih plevelov.

Delavnica se bo izvajala v okviru programov, ki jih pripravljamo za krajevne skupnosti v naši občini. S tem želimo znanje narediti še bolj dostopno.

KS Hrašče ob 18h.