Show menu

Delavnica "Koristne plati plevelov"

KS Šmihel pod Nanosom,
Na splošno so pleveli znani kot neželene rastline, proti katerim se borimo na najrazličnejše načine. Pleveli pa so lahko tudi koristni - marsikakšen plevel nakazuje stanje tal, kakšen izmed plevelov je užiten, kakšen pa celo zdravilen. Namen delavnice je, da se udeleženci naučijo prepoznavati posamezne plevele in njihove koristne lastnosti, predvsem z vidika vloge zastirk, gnojil, zdravilnosti in užitnosti. Predstavljen je tudi enostaven postopek izdelave pripravkov za krepitev rastlin iz nekaterih plevelov.

Delavnica se bo izvajala v okviru programov, ki jih pripravljamo za krajevne skupnosti v naši občini. S tem želimo znanje narediti še bolj dostopno.

KS Šmihel pod Nanosom ob 18h.