Show menu

Razpis za vpis v šolsko leto 2017/18

Ljudska univerza Postojna, Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna, 30. 8. 2017
Objavljamo razpis za vpis v javnoveljavne programe Ljudske univerze Postojna v šolskem letu 2017/2018.