Show menu

Odprtje Večgeneracijskega centra v Postojni

Točka moči Postojna - Večgeneracijski center, Ulica 1. maja 1B, 6230 Postojna, 24. 10. 2017

V Postojni smo odprli Večgeneracijski center in ga predstavili novinarjem. Center, ki v projektu povezuje šest občin, bo skrbel za medgeneracijsko dogajanje in predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Večgeneracijski center bo naslednjih pet v občini Postojna deloval pod okriljem Zavoda Znanje Postojna oziroma organizacijske enote Ljudska univerza Postojna, aktivnosti pa bodo potekale v Zeleni dvorani.