Show menu

70. obletnica delovanje Notranjskega muzeja Postojna

Notranjski muzej Postojna, Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna, 24. 10. 2017
Notranjski muzej Postojna letos praznuje 70. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti je osrednja muzealska institucija v regiji predstavila tako svoje delo kot tudi načrte za prihodnost. »Notranjski muzej Postojna je deloval v različnih statusnih oblikah,« je uvodoma razložila Vladka Krese, direktorica Zavoda Znanje Postojna, v čigar okrilje sodi Notranjski muzej. Tako je bil leta 1974 preoblikovan v Kraško muzejsko zbirko v okviru Inštituta za raziskovanje Krasa SAZU v Postojni,  leta 1990 pa  ponovno preoblikovan v samostojno institucijo. Zadnja statusna sprememba sega v leto 2010, ko je občina z vključitvijo Notranjskega muzeja v javni Zavod Znanje Postojna, muzeju omogočila pričetek delovanja v novih prostorih ter zagotovila pogoje za avtonomno in strokovno rast muzeja.