Show menu

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNINE

Zavod Znanje Postojna, 27. 11. 2020

Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti, Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna, na podlagi Pogodbe o prenosu pravice upravljanja s športnimi objekti ter prenosu pravice uporabe zemljišč s parc. št. 1808/6 in 2622/1, obe k.o. Postojna, na podlagi 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018)

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNINE NA PARC. ŠT. 1554/6, del stavbe v etažni lastnini št. 2170 (2490-2170-1) k.o. Postojna na naslovu POT K PIVKI 2B, POSTOJNA

Razpis (70.2 KB)