Show menu

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

11. 3. 2021

Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti, Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna, na podlagi Pogodbe o prenosu pravice upravljanja s športnimi objekti ter prenosu pravice uporabe zemljišč s parc. št. 1808/6 in 2622/1, obe k.o. Postojna, 5. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNINE NA PARC. ŠT. 1523/18, V STAVBI ŠT. 2494, (NOVI DEL STAVBE) POT K PIVKI 4, POSTOJNA