Show menu

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA

11. 3. 2021
Na podlagi zadnjega odstavka Namere o sklenitvi pogodbe o najemu poslovnih prostorov št. 10/1-2021 direktor zavoda izdaja 

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA