Show menu

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

11. 3. 2021

Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti, Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna (v nadaljevanju Zavod Znanje Postojna, javni zavod) objavlja na podlagi 62., 63. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) in 16. in nadaljnjih členov Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018)

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV