Show menu

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ZAČASNI UPORABI ZEMLJIŠČA

22. 12. 2021

Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti, Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna, na podlagi Pogodbe o prenosu pravice upravljanja nepremičnino TIC-a Postojna št. 47801-54/2014-3 iz dne 22.9.2014 ter prenosu pravice uporabe zemljišč s parc. št. 2947/1 in 2490-2947/1-0 ter parc. Št. 2947/2 obe k.o. Postojna, 5. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ZAČASNI UPORABI ZEMLJIŠČA NA PARC. ŠT. 2947/1, ki v naravi predstavlja zemljišče ob Turistično informacijskem centru Postojna, na naslovu Tržaška cesta 59A, 6230 Postojna.


Več informacij v prilogah.