Show menu

S priložnostmi in prizadevanji smo danes seznanili vladne predstavnike

11. 2. 2022

V okviru današnjega vladnega obiska Primorsko-notranjske regije, je bil tudi Zavod Znanje Postojna gostitelj srečanj, ki so se odvijala v sklopu organizacijskih enot Notranjski muzej, Ljudska univerza in Podjetniški inkubator Perspektiva.

Namen obiskov, katerim se je pridružilo tudi občinsko vodstvo, je bil ministrom in državnim sekretarjem ter ostalim predstavnikom vladne ekipe predstaviti delovanje in prizadevanja Zavoda Znanje ter njegovih organizacijskih enot, ki delujejo na področju kulture, izobraževanja, športa in podjetništva ter so pomemben deležnik in sooblikovalec lokalne skupnosti. 

Predstavnici Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, državna sekretarka Mateja Ribič in generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje Mojca Pršina, sta se dopoldan srečali z direktorico Zavoda Znanje Tatjano Hvala in vodjo Ljudske univerze Postojna Tino Bazjako. Gostji sta si z zanimanjem ogledali prostore in spoznali delovanje Večgeneracijskega centra Točka moči ter programa Pum-o, ki delujeta v okviru Ljudske univerze Postojna. Vodja Točke Moči dr. Nina Vanita Hočevar je na srečanju izpostavila vlogo in vsebinski pomen delovanja večgeneracijskega centra, ki je v okolju prepoznan kot dobrosrčni prostor, z raznolikimi dejavnostmi in priložnostmi, kjer je v ospredju vedno posameznik, njegovo spoznavanje in doživljanje sebe, njegov kakovostno preživet prosti čas. Nad urejenostjo prostora in dejavnostmi, ki v tem hitrem življenjskem tempu, izpostavljajo dimenzijo duhovnosti, osebnosti in energije, sta bili gostji navdušeni. Državna sekretarka in generalna direktorica sta obiskali tudi bližnje prostore, kjer se izvaja program Projektnega učenja mlajših odraslih (PUM-o). Vodja programa Peter Vidmar, je v prisotnosti svojih sodelavk ter udeležencev programa, predstavnicama ministrstva omogočil vpogled v del aktivnosti, ki se dnevno izvajajo v njihovih prostorih. Prioritetno gre za izbrane vsebine in vsestransko pomoč mladim, ki pomenijo pomembne spodbude in usmeritve ter opolnomočenje za nadaljnje življenjske korake. Namen obiska, ki je sicer potekal v prijetnem in sproščenem vzdušju, je bil dejanski vpogled v pomembnost vzpostavljenih dejavnosti na področju dela z mladimi ter večgeneracijskega povezovanja, pri čemer gre za projektne aktivnosti in je pri tem zato zelo pomembna spodbuda oziroma podpora države, da se le te v lokalnem okolju prepoznajo kot kakovostne in učinkovite ter se zato omogoči tudi njihovo nadaljnje izvajanje in razvoj.

Ljudsko univerzo Postojna je v okviru regijskega vladnega obiska obiskala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, v spremstvu vodje kabineta Helene Čož. Ministrico so sprejele direktorica občinske uprave Občine Postojna Marina Rebec, direktorica Zavoda Znanje Tatjana Hvala in vodja Ljudske univerze Tina Bazjako, ki so gostji popeljali po stavbi, kjer že 61 let deluje Ljudska univerza Postojna, sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče, ki odraslim v Primorsko-notranjski regiji nudi možnosti za osebni in karierni razvoj. V okviru srečanja, predstavitve izobraževalnih in svetovalnih dejavnosti, ki jih izvaja Ljudska univerza Postojna, je bilo ministrici predstavljenih več predlogov, ki so se na ravni večletne prakse in delovanja izkazali kot smiselni za kakovostno nadaljnje delo in razvoj na področju izobraževanja odraslih. Med drugim se je ministrica seznanila s pobudami, vezanimi na razširitev javne mreže z dodatnimi javnoveljavnimi programi, vključitev ljudskih univerz kot prioritetne izvajalce pri uporabnikih digitalnih vavčerjev, možnost pridobivanja sredstev za digitalizacijo ljudskih univerz v okviru Sklada za okrevanje in razvoj,  sprejetje dokumenta Evropska perspektiva, kjer bi bile ljudske univerze (izobraževanje odraslih) izpostavljene kot pomemben akter pri izobraževanju v lokalni skupnosti, pomembnost kontinuiranih in aktualnih razpisov v letu 2022. Ministrica je izkazala zanimanje nad izpostavljenimi problematikami, ki jih bodo na ministrstvu obravnavali v okviru svojih pristojnosti. Gostja je bila navdušena tudi nad informacijo, ki jo je na delovnem sestanku izpostavila direktorica občinske uprave, da si Postojna prizadeva za vzpostavitev visokošolskega zavoda za zdravstvo. Nedvomno je Postojna, s svojo infrastrukturo in strateško lego, pomembno izobraževalno središče, k čemur so usmerjena tudi vsa prizadevanja občinskega vodstva ter ostalih lokalnih deležnikov v izobraževanju, pri čemer pa se pričakuje tudi podporo in pobude s strani države.

Notranjski muzej Postojna je obiskal minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, v spremstvu vodje kabineta dr. Brede Mulec in Mira Petka, direktorja direktorata za medije. Delegacijo je sprejela direktorica Zavoda Znanje Tatjana Hvala, ki je uvodoma poudarila pomen, ki ga ima postojnski muzej, saj je edinstven po svoji široki pedagoški ponudbi in programu, obenem je tudi edina enota v državi z biološkim oddelkom. Vsebine in stalno razstavo je ministru ter njegovi ekipi predstavil vodja Notranjskega muzeja mag. Slavko Polak, ki je izpostavil izjemnost domačega klasičnega krasa in tudi ostale družboslovne vidike le-tega, med drugim tudi prilagojenost vsebin najmlajšim obiskovalcem in usmerjanje v pedagoške programe. V okviru obiska je arheologinja Alma Bavdek predstavila razstavo Predjamskega zaklada kot zakladne najdbe in izpostavila najpomembnejše predmete in dosežke arheološkega oddelka. Minister je med ogledom zbirk izkazal zanimanje in podporo nameram, da bi se v prihodnje izvedla celovita ureditev muzeja s poudarkom na pedagoškem oddelku in zunanjih depojih ter vzpostavila dislocirana enota Notranjskega muzeja tudi v Cerknici. Vsekakor gre za prvi pokrajinski muzej, ki letos obeležuje tudi svoj jubilej, 75-letnico, in za svojimi mogočnimi zidovi poleg bogatih razstav, združuje strokovnjake – kustose, ki v okviru posameznih muzealskih oddelkov skrbno zbirajo, dokumentirajo, preučujejo, predstavljajo in ohranjajo edinstveno dediščino za naše zanamce.

Podjetniški inkubator Perspektiva je gostil obisk ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča in njegovega podsekretarja Andreja Hoivika ter ministra za javno upravo Boštjana Koritnika. V vlogi gostitelja so gosta sprejeli župan Občine Postojna Igor Marentič, direktorica občinske uprave Marina Rebec, podžupan Andrej Poljšak, direktorica Zavoda Znanje Tatjana Hvala in vodja inkubatorja dr. Jana Nadoh Bergoč. Pogovor je bil usmerjen na področje digitalizacije, ki je pomemben dejavnik razvoja, tudi v javnih zavodih. Direktorica Zavoda Znanje Postojna Tatjana Hvala je obema ministroma predstavila Zavod Znanje kot možen pilotni projekt digitalne transformacije javnega zavoda.

Tudi digitalizacija v podjetništvu je eden ključnih razvojnih dejavnikov, ki podpira strateške usmeritve Službe vlade za digitalno preobrazbo. V inkubatorju se trenutno izvaja investicija - urejanje drugega nadstropja inkubatorja, ki bo vključevalo 11 novih poslovnih prostorov, dodatne konferenčne prostore, eksperimentalni prostor za nove tehnologije, v pritličju inkubatorja bo urejena tudi nova restavracija. Kot je izpostavila vodja inkubatorja, je pomembna predvsem prilagoditev celotne infrastrukture in ponudbe obstoječim programom, kar vključuje tudi podporo pri digitalizaciji, bodisi produktov ali procesov novih podjetij. Med podjetji je namreč še vedno zaznati velik del tistih, ki o digitalizaciji ne razmišljajo oz. jim to področje predstavlja precejšnjo neznanko. Vloga inkubatorja pri tem je lahko predvsem pri vnosu novih znanj (s strani start-upov), ponujanju novih storitev in produktov, ki podpirajo digitalizacijo, nenazadnje pa tudi pri spodbudi obstoječim podjetij za angažiranje, čemur je pritrdil tudi minister za digitalno preobrazbo, ki se je aktivno vključil v pogovor in izrazil zadovoljstvo nad prizadevanji ter ponudil podporo pri izzivih, ki jih v podjetništvu zahteva digitalna transformacija. Vsi udeleženi na srečanju ocenjujejo, da država nudi veliko ustreznih mehanizmov za spodbujanje podjetništva in razvoja gospodarstva, obenem pa tudi prepoznavajo potrebo po še večjem povezovanju teh mehanizmov.

Foto: Foto Atelje Postojna