Show menu

Javni poziv za uporabo športnih objektov v upravljanju Zavoda Znanje Postojna

27. 6. 2022
Objavljamo Javni poziv za uporabo športnih objektov in športnih površin v upravljanju Zavoda Znanje Postojna. Prijave se zbirajo do vključno 20. julija 2022 na Občini Postojna (po pošti ali osebno v sprejemni pisarni). 

Vloga za uporabo objektov je enotna – torej se za vse objekte uporablja isti obrazec, na katerem prijavitelj označi enoto oz. objekt, ki ga želi uporabljati, za vsako vadbeno skupino pa je potrebno izpolniti ločeno vlogo.

Javni poziv (203 KB)