Show menu

Ljudska univerza Postojna

LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 2
6230 Postojna

T: +386 (0)5 721 12 80
M:+386 (0)41 383 940
F: +386 (0)5 721 12 81
E: info@lu-postojna.si


Tina Bazjako
Vodja organizacijske enote Ljudska univerza Postojna
T: +386(0)5 721 12 89

Lea Poropat
Organizatorka izobraževanja odraslih
T: +386(0)5 721 12 83
E: lea.poropat@lu-postojna.si

Erika Švara
Organizatorka izobraževanja odraslih
T: +386(0)5 721 12 87
E: erika.svara@lu-postojna.si

Maja Zalar Kristan    
Organizatorka izobraževanja odraslih
T: +386(0)31 314 805
E: maja.zalar@lu-postojna.si

Peter Vidmar
Organizator izobraževanja odraslih
T: +386(0)5 721 12 82

E: peter.vidmar@lu-postojna.si

Ana Šabec
Organizatorka izobraževanja odraslih
T: +386(0)5 721 12 84
E: ana.sabec@lu-postojna.si

Nina Potrebuješ
Strokovna sodelavka (PUM-O)
T: +386 (0)31 360 977
E: nina.potrebujes@lu-postojna.si

Ksenja Sulič
Strokovna sodelavka (PUM-O)
T: +386 (0)31 360 977
E: ksenja@sulic@lu-postojna.si

Klemen Šlosar
Organizator izobraževanja odraslih
T: +386 (0)31 394 000
E: klemen.slosar@lu-postojna.siTOČKE MOČI
T: 081 610 597
E: tocka.moci@lu-postojna.si

Ljudska univerza Postojna