Show menu

Notranjski muzej Postojna

NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA
Kolodvorska cesta 3
6230 Postojna

T: +386 (0)5 72 11 080

Tatjana Jurca
Muzejska vodnica
E: tatjana.jurca@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 72 11 080

F: +386 (0)5 72 11 082

Tina Poljšak
Višja kustosinja, strokovna vodja 
E: tina.poljsak@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 72 11 081

Zgodovinski oddelek
Alenka Čuk
Muzejska svetovalka, uni. dipl. zgodovinar
E: alenka.cuk@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 72 11 085

Nadja Adam
Samostojni muzejski dokumentalist
E: nadja.adam@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 72 11 086

Arheološki oddelek
Alma Bavdek
Muzejska svetnica, uni. dipl. arheolog
E: alma.bavdek@guest.arnes.si
T: +386 (0)5 72 11 083

Etnološki oddelek
Magda Peršič
Muzejska svetnica, uni. dipl. etnolog
E: magda.persic@guest.arnes.si
T: (0)5 72 11 089

Biološki oddelek
Slavko Polak, 
Muzejski svetnik, uni. dipl. biolog
E: slavko.polak@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 72 11 087

Nina Doles, področna svetovalka, zaposlena na projektu KRAS.RE.VITAE: nina.doles@notranjski-muzej.si T: +386 (0)51 417 636

Restavratorsko konservatorska delavnica
Peter Križman
Višji konser.-restav. sodelavec
E: peter.krizman@guest.arnes.si 
T: +386 (0)5 72 11 091

Zvonko Petrovčič
Hišnik - vzdrževalec
T: +386 (0)5 72 11 080

Notranjski muzej Postojna