Show menu

Notranjski muzej Postojna

NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA
Kolodvorska cesta 3
6230 Postojna

T: +386 (0)5 72 11 080
E: info@notranjski-muzej.si


Tatjana Jurca
Muzejska vodnica
E: tatjana.jurca@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 72 11 080, F: +386 (0)5 72 11 082

Tina Poljšak
Višja kustosinja, strokovna vodja (daljša odsotnost)
E: tina.poljsak@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 72 11 081

Biološki oddelek
Slavko Polak
Muzejski svetnik, uni. dipl. biolog, strokovni vodja
E: slavko.polak@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 72 11 087

Zgodovinski oddelek
Alenka Čuk
Muzejska svetovalka, uni. dipl. zgodovinar
E: alenka.cuk@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 72 11 085

Nadja Adam
Samostojni muzejski dokumentalist
E: nadja.adam@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 72 11 086

Tine Kaluža mag.
Zgodovinar pripravnik
E: tine.kaluza@notranjski-muzej.si
T: 05 85 10 154

Arheološki oddelek
Alma Bavdek
Muzejska svetnica, uni. dipl. arheolog
E: alma.bavdek@guest.arnes.si
T: +386 (0)5 72 11 083

Etnološki oddelek
Magda Peršič
Muzejska svetnica, uni. dipl. etnolog
E: magda.persic@guest.arnes.si
T: (0)5 72 11 089

Pedagoški oddelek
Primož Renko
Muzejski informator
E: primoz.renko@notranjski-muzej.si ,  info@notranjski-muzej.si
M: +386 (0)41 313 179,  +386 (05) 721 10 90 (Najava obiska)
 
Tadej Curk
Kustos pedagog, univ. dipl. arheolog (nadomeščanje)
E: tadej.curk@notranjski-muzej.si
T: 05 85 10 154

Konservatorsko restavratorska delavnica
Peter Križman
Višji konserv.-restavr. sodelavec
T: +386 (0)5 721 10 91

Mitja Turk
Hišnik/konserv.-restavr. tehnik
E: mitja.turk@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)41 602 594


Notranjski muzej Postojna