Show menu

Razvoj produkta ribolovni turizem

VODILNI PARTNER: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Partnerji: Občina Ilirska Bistrica, Ribiška družina Bistrica, Občina Postojna, Občina Pivka, Zavod Znanje Postojna

STROŠKI

Predvidena vrednost operacije: 93.694,14 €

Znesek sofinanaciranja: 47.802,67 €

Obdobje izvajanja: 1.9.2018  -  31.12.2019

OPIS PROJEKTA

V sodelovanju z obema ribiškima družinama, vsemi tremi občinami Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna ter s pomočjo Regijske destinacijske organizacije Zeleni kras, se je oblikovala pobuda za razvoj in pripravo skupnega turističnega produkta na temo ribolovnega turizma, ki bo povezala vse tovrstne ponudnike na območju LAS, obenem pa se bo uredila še turistična infrastruktura na lokaciji jezer v občini Ilirska Bistrica.

REZULTATI

- Pripraviti načrt trženja in promocije;
- Izdelati promocijska gradiva;
- Spletno oglaševanje produkta na socialnih omrežjih in specializiranih spletnih straneh za ribištvo

- Organizirati študijsko turo za turistične agencije specializirane za ribolovni turizem
- Organizirati izobraževalni dogodek primarno namenjenega lokalnim prebivalcem, z namenom dviga prepoznavnosti produkta in pomena ribolova;
- Izboljšati turistično infrastrukturo na južnem delu jezera Mola

- Organizirati predavanje in voden sprehod po Planinskem polju, z namenom ozaveščanja in razumevanja (biološki vidik) Planinskega polja in muharjenja na Unici;
- Organizacija dveh delavnic in vodenje na temo Spoznavanje rib in drugih živali v reki Unici.

CILJI:

- Izdelati celostni turistični produkt na temo ribolovnega turizma na celotnem območju LAS;
- Z izpeljavo operacije izboljšati turistično ponudbo območja, med seboj povezati ponudnike namestitev in izvajalce storitev in spodbujati razvoj dodatne ponudbe območja (poleg namestitev še gostinske storitve, ponudbo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz dopolnilnih dejavnosti);

VIR FINANCIRANJA:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podezelja.si/